21/08/2013

Obisk predavateljice z University of Greenwich, School of Health and Social Care

V sredo 21. avgusta je VŠZNJ obiskala dr. Joanne Brooke, viš. pred., z Univerze Greenwich, School of Health and Social Care. Na sestanku z dekanjo izr. prof. dr. Brigito Skela Savič, prodekanjo doc. dr. Joco Zurc in mednarodno koordinatorico dr. Simono Hvalič Touzery je bilo govora o nadaljnjem mednarodnem sodelovanju med šolama. Dogovorile so se tudi za sodelovanje v raziskovalnem projektu o poučevanju raziskovanja in na dokazih podprte prakse v zdravstveni negi iz vidika doseženega znanja, vrednot, drže do raziskovanja in na dokazi podprtega dela v zdravstveni negi. V kvalitativno raziskavo bodo vključeni študenti VŠZNJ in študenti School of Health and Social Care na prvi stopnji študija zdravstvene nege, podatki bodo zbrani s tehniko fokusnih skupin. Pričetek zbiranja podatkov je predviden konec novembra 2013.

 


 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja