12/09/2013

Projekt »Naj mentor«Z inovativnim pristopom o imenovanju najboljšega mentorja, t. i. »Naj mentorja« s strani študentov VŠZNJ, želimo na eni strani prepoznati mentorje, ki po mnenju študentov izvajajo kakovostno mentorstvo glede na področja vrednotenja mentorskega dela v posameznih učnih bazah, kot tudi v vseh učnih bazah VŠZNJ. Prav tako želimo, da projekt »Naj mentor« spodbudi mentorje k še bolj zavzetemu in odgovornemu delu s študenti zdravstvene nege. Ob tem pa želimo prepoznati in spodbujati kakovostne pristope v delovanju mentorjev v posameznih učnih bazah.

Študenti bodo klinične mentorje ocenjevali po  naslednji kriterijih:

1.      VZPOSTAVITEV UČINKOVITEGA DELOVNEGA ODNOSA
2.      OMOGOČANJE UČENJA
3.      USTVARJANJE PODPORNEGA UČNEGA OKOLJA
4.      VSEBINA KLINIČNE PRAKSE
5.      NA DOKAZIH PODPRTA PRAKSA V ZDRAVSTVENI NEGI
6.      OCENJEVANJE IN ODGOVORNOST
7.      VREDNOTENJE UČENJA
8.      VODENJE
 
Projekt »Naj mentorja« bomo začeli izvajati v študijskem letu 2013/14.