15/11/2013

SOULBUS raziskovalno - razvojni projekt - načrt in metode dela


Projekt na inovativen način pristopa k sodelovanju med visokošolskimi institucijami in trgom dela.  Posebnost v celoti virtualnega Programa multikulturnega usposabljanja je v tem, da bodo pri  zasnovi, pilotskem testiranju in implementaciji sodelovali multiprofesionalna in multikulturna skupina visokošolskih učiteljev ter mentorji iz delovnih okolij.  Program temelji na metodi ponavljajočega se razvojnega cikla (iterative development cycle), v okviru katere bo oblikovan skozi ponavljajoče se cikle in korake.Pomemben cilj je tudi izgradnja socialnega kapitala med visokošolskimi institucijami in trgom dela.


 


V okviru projekta bodo potekala 4 srečanja udeležencev v štirih državah (na Nizozemskem, v Estoniji, na Hrvaškem in v Sloveniji). V vsakem delovnem paketu (work package) bodo potekala tudi spletna srečanja partnerjev (s pomočjo Skyp-a).  Načrt dela in metode dela predstavljamo po pomembnih mejnikih za sam projekt:

1. MEJNIK (Work Package - WP 2) - nosilka paketa je VŠZNJ
• Uporaba študije primera (case study method) s katero bomo v šestih državah proučili trenutno situacijo glede multikulturnih kompetenc mentorjev in visokošolskih učiteljev (multikulturalizem, kulturne spretnosti, kulturna občutljivost, znanje o kulturah). S tem bomo prepoznali nacionalne prakse na področju multikulturnih kompetenc ter slabosti, izzive in dobre prakse na področju usposabljanja tujih študentov.
• Opravljena bo analiza študij primera in skupno poročilo s pomočjo katerih bodo identificirani skupni izzivi, razlike in potrebe. Dokument bo za vse partnerje projekta dostopen na virtualni platformi (WordPress platform).
• Vse informacije o projektu se bodo vnašale na SOULBUS Blog.

2. MEJNIK (WP 3)
• Na podlagi analize študije primera bo oblikovan  multikulturni program usposabljanja (Multicultural coaching program).
• Skupen program E-učenja bo pripravljen in deljen med partnerji prek EDU2.0 virtualne platforme. 
• Modul E-učenja se bo 2 krat pilotsko testiralo in sicer na 30 in 50 udeležencih v vsaki državi.
• Povratne informacije, ki bodo pridobljene na nacionalni ravni, bodo združene v skupni dokument.
• Zadnje spremembe programa bodo pripravljene na podlagi povratnih informacij partnerjev in Skupni multikultirni program usposabljanja bo pripravljen za objavo in širjenje.

3. MEJNIK (WP 3,4)
• Kot del skupnega multikulturnega programa usposabljanja bo v vsaki od šestih partnerskih držav osnovan tudi prilagojeni program multikulturnega usposabljanja (tailored programme) za usmerjanje tujih študentov.
• Partnerji bodo za dosego zgornjega cilja, znotraj fokusne skupine pripravili pilotsko raziskavo (tailored pilot) o prilagojenem programu multikulturnega usposabljanja. Pri tem bo uporabljen koncept »peer-learning« oz. kolegialno učenje (učenje drug z drugim in drug od drugega).
• Povratne informacije in izkušnje bodo zbrane in evalvirane v vsaki državi in nato deljene z vsemi partnerji v projektu, pozneje pa bo prek odprtega dostopa na voljo vsem evropskim državam. Te ga bodo lahko vključile v svoj kurikulum.

4. MEJNIK (WP 5, 6)
• Uporaba  multikulturnega programa usposabljanja  (Multicultural coaching program) in širjenje informacij o programu.
• V sklopu projekta bosta izdani dve publikaciji:  1. Analiza študij primerov o multikulturnih kompetencah mentorjev in učiteljev; 2. Multikulturni program usposabljanja (WP3-Nizozemska).
• Predstavitev projekta na konferenci ali drugih srečanjih.
•  WordPress platforma bo vsebovala celotno študijsko gradivo , ki je bilo pirpravljeno v okviru projekta.

5. MEJNIK (WP 6)
• Med člani konzorcija bo oblikovana močna učna skupnost in sodelovanje prek okvirov Soulbus projekta.

Povezava...

O projektu...