17/01/2014

6. Zimska šola visokošolske didaktike: E izobraževanje drugič

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve  3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.


 

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je organizirala 6. šolo visokošolske didaktike z naslovom »E – izobraževanje«, ki je potekala v prostorih VŠZNJ v četrtek, 6. februarja 2014. Izobraževanje je bilo namenjeno vsem visokošolskim učiteljem in visokošolskim sodelavcem Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, z namenom seznanitve z inovativnimi metodami poučevanja v spletnem učnem okolju. Pri izvedbi predmetov so vključene aktivne metode učenja, metode, kjer so aktivni predvsem študenti in kjer je veliko sodelovalnega in usklajevalnega dela, saj takšno timsko delovanje zahteva poklic diplomirane medicinske sestre/diplomiranega zdravstvenika.


PROGRAM 


 

 
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja