28/02/2014

Aktivnosti študentov Visoke šole za zdravstveno nego ob Svetovnem dnevu boja proti raku – 4. februar

Aktivnosti študentov Visoke šole za zdravstveno nego ob Svetovnem dnevu boja proti raku – 4. februar

Sedina Kalender Smajlović, pred.
Ksenija NočŠtudentki Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) sta se v sodelovanju z zdravstveno vzgojnim centrom Zdravstvenega doma Jesenice udeležili preventivne aktivnosti boja proti raku, ki se ga vsakoletno obeležuje 4. februarja. Letos sta sodelovali Nina Šmid in Urška Žonta, študentki 3. letnika rednega študija. Postavljeni sta bili dve stojnici s promocijskim materialom boja proti rakastim obolenjem: knjižice, zloženke, plakati. Promoviralo se je zdravo življenje, dovolj gibanja, zdrava prehrana, nekajenje, samopregledovanje in sodelovanje v preventivnih programih, kot osnova preprečevanja oz. pravočasnega odkritja predrakavih sprememb ali raka. Zloženke programov Dora, Zora in Svit se je delilo tudi osebno. Ponujena je bila možnost samopregledovanja dojk na didaktični protezi dojke, kar so mimoidoče ženske z veseljem izkoristile. Ravno tako je bil na voljo komplet za odvzem vzorca iz programa Svit in mnogi so si ga z zanimanjem ogledali in se pozanimali o pravilnem odvzemu. Ravno v programu Svit se namreč srečujemo z mnogimi tabuji, neprijetnostjo sodelovanja in posledičnim strahom pred morebitno kolonoskopijo. Razdeljeno je bilo tudi več sto zloženk o škodljivosti kajenja, dan boja proti kajenju je namreč sovpadal 31. 1.

Z aktivnostjo smo se ponovno približali ljudem našega kraja, tokrat slišali tudi marsikatero bridko izkušnjo, ki jo za seboj potegne ta huda bolezen.

Učinkovito izvajanje preventivnih aktivnosti boja proti raku se začne na osebni ravni vsakega posameznika. Pomembno vlogo pri izvajanju preverjenih in ustreznih ukrepov in programov, ki zmanjšujejo izpostavljenost dejavnikom tveganja in spodbudijo vsakogar k bolj zdravemu načinu življenja imajo strokovnjaki s področja zdravstvene nege, ki pokrivajo področje zdravstvene vzgoje in svetovanja. Sodelovanje študentov zdravstvene nege je v tovrstnih aktivnostih zelo pomembno.