20/03/2014

6. študentska konferenca: Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe

Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor je v letošnjem letu organizator 6. študentske konference s področja zdravstvenih ved. Študentska konferenca bo potekala v petek, 30. maja 2014 v Murski Soboti.

Moto letošnje konference glasi: Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe, saj smo prepričani, da je doprinos bodočih strokovnjakov zdravstvenih ved pri krepitvi, ohranjanju in vrnitvi zdravja posameznikov, družin in lokalnih skupnosti velik. Zato vabimo vse študente dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov s področja zdravstvenih ved, da v sodelovanju s svojimi mentorji na konferenci predstavijo svoje prispevke, ki so rezultat projektnih in seminarskih nalog, diplomskih in magistrskih del ter raziskav.

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice bo na 6. študentski konferenci predstavila prispevke avtorjev, ki so nastali na osnovi diplomskih del. Predstavljeni bodo:

  • Zdravstvena vzgoja pacientov s hipertenzijo na primarni ravni (Alisa Lika, izr. prof. Brigita Skela Savič, Mateja Bahun, pred.)
  • Vloga medicinske sestre v procesu umiranja s poudarkom na duhovni oskrbi umirajočega (Lidija Plešej, Karmen Romih, pred., Sandra Naka)
  • Patronažna zdravstvena nega otročnice z vidika poporodne otožnosti in depresije (Lidija Čampa, Erika Povšnar, pred.)
  • Etične in moralne dileme v zdravstveni negi hudo bolnih in umirajočih (Anja Jeršin Grilc, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič)
  • Vloga in pristojnosti zastopnika pacientovih pravic (Blanka Kmet,  izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Joca Zurc)


Vsem sodelujočim želimo uspešno pripravo in predstavitev prispevkov.

Več informacij lahko dobite preko elektronskega naslova: spivac@vszn-je.si ali studentska.konferenca@almamater.si.


Alma Mater Europaea – Evropski center, Maribor