03/04/2014

Delavnice na Osnovi šoli Poldeta Stražišarja

Študentke Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice Hava Halilović, Ingrid Kukovič in Kristina Arnol smo v sredo 19. 3. 2014 v okviru projekta Socialni in kulturni kapital z naslovom »Z roko v roki za boljši jutri« sodelovale na osnovni šoli Poldeta Stražišarja. V šolskem letu 2013/14 projekt izvajajo kot mrežo štirih osnovnih šol s prilagojenim programom. S ciljem dviga socialnega in kulturnega kapitala učencev želijo vzpostaviti in vzdrževati čim več različnih vezi z zunanjimi organizacijami in posamezniki.
Na osnovni šoli Poldeta Stražišarja so bile organizirane tri delavnice: ustvarjalna delavnica, obisk terapevtskega kužka in delavnica iz prve pomoči. Naša naloga je bila, da ustvarimo, poučimo in informiramo otroke o postopkih prve pomoči. Udeleženci projekta so bili učenci različnih starosti od 1. razreda do 9. razreda, ki so bili po starostih razdeljeni v tri skupne. V okviru delavnice iz prve pomoči smo predstavili merjenje pulza, pristop k nezavestnemu pacientu in oskrbo različnih poškodb. Delavnice smo prilagodili glede na starost učenca. Izkazalo se je, da so otroci iz nižjih razredov veliko bolj aktivni pri samih izvedbah kot starejši, tako da smo morale biti zelo ustvarjalne in hitrega mišljenja, kaj ponuditi učencem glede na njihovo zanimanje.
Dan nam je ostal v zelo lepem spominu. Udeleženci so nam pričarali nasmeh na obrazu z svojo odkritostjo in prijaznostjo. Ob tej priložnosti se jim zahvaljujemo, kajti za nas so bili to izjemni trenutki, ki jih ne doživiš vsakodnevno in ki bodo ostali vedno v našem spominu.

Ingrid Kukovič in Hava Halilović


FOTO GALERIJA