12/06/2014

Stroka zdravstvene nege spodbuja avtonomijo in razvoj multiprofesionalnih timov

7. mednarodna znanstvena konferenca
Sporočilo za javnost
Bled, 12. junij 2014


 Strokovnjakinje in strokovnjaki iz kar dvanajstih držav 12. in 13. junija na 7. mednarodni znanstveni konferenci o zdravstveni negi na Bledu predstavljajo svoje znanstvene prispevke. Osrednja ugotovitev konference je, da je za napredek na področju zdravstva potreben razvoj in vzpostavljanje multiprofesionalnih timov, v katerih zdravstvena stroka ob zdravniški nastopa avtonomno.
»Zdravstvena nega lahko deluje avtonomno, ko bo klinično, razvojno in raziskovalno delo te stroke integrirano v delovanje multiprofesionalnega tima. Priložnosti za raziskovanje in razvoj so velik imperativ za prihodnje delo medicinskih sester, kjer se pričakuje raziskovalno in razvojno delo na področju promocije zdravja, zmanjševanje dejavnikov tveganja za bolezni v vseh starostnih obdobjih, izboljšanje izidov že razvitih bolezni, podpora posamezniku in družini pri soočanju z boleznijo in adaptacija na bolezen ter reorganizacija nudenja zdravstvene obravnave v zdravstvenem sistemu,« je v uvodu konference poudarila dekanja Fakultete za zdravstveno nego Jesenice, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič.
Dr. Andra Hanlon z Nova Southeastern University, College of Nursing (ZDA) prepoznava izzive v odnosu doktorskih študentov in študentk zdravstvene nege v nepripravljenosti za voditeljstvo in udejanjanje znanja v praksi. Opozarja na slabosti študija, ki je ločen od prakse: zagovarja, da morata biti teorija in praksa povezani in naj doktorski študij sestavlja vsaj 90 ur dela v kliničnem okolju. Dr. Joanne Brooke z druge strani ugotavlja, da se medicinske sestre premalo in prepočasi vključujejo v raziskovalno delo. Ob tem ugotovitve raziskav, predstavljenih na konferenci, podpirajo trend in nadaljnjo potrebo po akademizaciji poklica zdravstvene nege in njegovega uveljavljanja s ciljem učinkovitejše in za paciente prijaznejše in varnejše oskrbe.
Konferenca, katere častni pokrovitelj je Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, ima tradicionalno pomembno vlogo pri oblikovanju in povezovanju kritične mase raziskovalcev na področju zdravstvenih ved. V tednu od 9. do 13. junija 2014 v organizaciji Fakultete za zdravstveno nego potekata še dva dogodka: mednarodna delavnica Improvement science training for european healthcare workers  in Mednarodni dan Fakultete za zdravstveno nego jesenice: Experiences and challenges with Doctoral Education in Nursing. Udeleženci vseh treh dogodkov prihajajo iz 12 držav, na konferenci pa se predstavlja več kot 50 domačih in tujih znanstvenih prispevkov. 

Več informacij: Alenka Rožnik Kirar, dekanat@vszn-je.si, T: +386 4 5869 360