01/10/2014

Prosta vpisna mesta za študijski program prve stopnje Zdravstvena nega v 2014/15, v tretjem prijavnem roku

Vabimo vas, da postanite diplomirana medicinska sestra / diplomirani zdravstvenik na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, ki v tretjem prijavnem roku ponuja 1 prosto vpisno mesto za redni študij in 43 prostih vpisnih mest za izredni študij!

Tretji prijavni rok poteka od 1. do 5. oktobra 2014.

Tretjo prijavo lahko oddajo:

- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov;

- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal;

- študentje, ki želijo zamenjati študijski program in te pravice oziroma pravice do ponavljanja še niso izkoristili. Ne morejo pa v tem prijavnem roku pravice do zamenjave študijskega programa izkoristiti tisti kandidati, ki so bili v študijski program sprejeti na podlagi prijavno-sprejemnega postopka v prvem ali drugem prijavnem roku po tem razpisu

- kandidati za izredni študij.

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/prijava/ najkasneje do 5. oktobra 2014.