Dne 06. 04. 2009 je bila na spletni strani izvršne agencije EACEA (Education, Audiovisual and Culture Agency..." /> Dne 06. 04. 2009 je bila na spletni strani izvršne agencije EACEA (Education, Audiovisual and Culture Agency..." />
08/04/2009

VŠZNJ pridobila EUC listino (Erasmus University Charter)

Spoštovani,

dne 06. 04. 2009 je bila na spletni strani izvršne agencije EACEA (Education, Audiovisual and Culture Agency Executive Agency)  v Bruslju, ki je odgovorna za izvajanje programov Vseživljenjskega učenja, objavljena novica o izboru institucij, ki so se prijavile za pridobitev EUC listine (Erasmus University Charter).

Obveščamo vas, da je EUC listina Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice s strani agencije odobrena za obdobje 2009-2013. Potrditev EUC listine in pridobitev Erasmus identifikacijske številke bo v tem obdobju šoli omogočilo sodelovanje v programih Vseživljenjskega učenja (tj. v Erasmus programu mobilnosti za študente) in sklepanje medinstitucionalnih sporazumov s šolami iz drugih držav.

Več si lahko preberete na spletni strani Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA).