V času od 7. do 8. 10. 2009 sta dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, doc. dr. Brigita Skela..." /> V času od 7. do 8. 10. 2009 sta dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, doc. dr. Brigita Skela..." />
16/10/2009

Obiskali smo Univerzo Surrey v Veliki Britaniji

V času od 7. do 8. 10. 2009 sta dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, doc. dr. Brigita Skela Savič, in predstojnica Katedre za zdravstveno nego, dr. Bojana Filej, obiskali Univerzo Surrey, Fakulteto za zdravje in medicinske vede. Namen obiska je bil poiskati možnosti in priložnosti za medsebojno sodelovanje na področju izmenjave študentov, visokošolskih učiteljev, razvoja skupnih študijskih programov in znanstveno raziskovalnega dela. Pogovori so v okviru dvodnevnega obiska tekli z naslednjimi vodilnimi Fakultete za zdravje in medicinske vede: prof. dr. John Hay, dekanom fakultete, dr. Malcom von Schantz, prodekanom za mednarodno sodelovanje, prof. dr. Karen Bryan, vodjo Oddelka za zdravje in socialo, gospo Annete Strauss, vodjo mednarodne mobilnosti, gospo Nuri Pansari, vodjo programov in dr. Khim Horton, Center za raziskovanje v zdravstveni negi in babištvu.

Obisk je bil uspešen, za leto 2010 je dogovorjen obisk predstavnikov Fakultete za zdravje in medicinske vede na Visoki šoli za zdravstven nego Jesenice, saj je bil prepoznan obojestranski interes po sodelovanju.