22/12/2009

Članek v Dnevniku o pomenu izobraževanja v zdravstveni negi

Doc. dr. Brigita Skela Savič, dekanja Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice, je v časopisu Dnevnik, priloga Objektiv (19. 12. 2009), objavila članek, ki opisuje pomen izobraževanja v zdravstveni negi. Iz vsebine:

»Odgovor v zvezi s pomanjkanjem diplomiranih medicinskih sester v Sloveniji je zelo preprost. Izobraževanje za ta poklic je treba postaviti na stopnjo izobraževanja, ki jo predpisujejo direktiva EU in druge navedene usmeritve na tem področju, na drugi strani je treba postopno povečevati število diplomiranih medicinskih sester v kliničnem okolju. Povečevanje znanja v tej poklicni skupini se ne sme gledati le kot strošek, temveč kot potencial, ki bo pomembno prispeval k učinkovitosti in kakovosti zdravstvene obravnave. Gre za proces spreminjanja, ki ga ne moremo izvesti čez noč, vendar ga je treba artikulirati in postaviti mejnike in cilje ter slediti kakovosti v visokošolskem izobraževanju, potrebam procesov zdravstvene obravnave in ukrepom menedžmenta zdravstvenih institucij za reševanje opisane situacije. Potrebe pacientov to zahtevajo danes, kmalu pa bo to izraženo tudi skozi pričakovanja uporabnikov zdravstvenih storitev.«

Več si lahko preberete tukaj.