30/09/2014

Novosti v knjižnici FZJ v obdobju julij - september 2014

Zdravstvena nega

ŠOLA za klinične mentorje (8 ; 2014 ; Jesenice). Klinično usposabljanje skozi EU direktivo in mednarodne standarde ter izkušnje v Sloveniji : količina in kakovost kliničnega usposabljanja : zbornik predavanj / 8. šola za klinične mentorje, Jesenice, 18. 9. 2014 ; [urednice Sanela Pivač ... et al.]. - Jesenice : Fakulteta za zdravstvo, 2014. [COBISS.SI-ID 79500801]

Izbirno klinično usposabljanje študentov Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice v študijskem letu 2013/2014 : navodila za klinične mentorje v učnih bazah Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice / [avtorji] Sedina Kalender Smajlović, Sanela Pivač, Brigita Skela Savič. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2014. [COBISS.SI-ID 78055681]

ŠTUDENTSKA konferenca s področja zdravstvenih ved (6 ; 2014 ; Murska Sobota). Študenti zdravstvenih ved prispevajo k zdravju družbe : zbornik prispevkov z recenzijo / 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014 ; [urednik Bojana Filej]. - Maribor : Alma Mater Europaea, Evropski center, 2014. [COBISS.SI-ID 273962240]

FINK, Alojzija. Zdravstvena nega pacienta pri življenjskih aktivnostih : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinski sklop Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije / Alojzija Fink, Patricija Valentina Kobilšek ; [ilustracije Marta Bartolj, Anamarija Fink ; avtorji in viri fotografij Alojzija Fink ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2012. [COBISS.SI-ID 262930944]

FINK, Alojzija. Osnove zdravstvene nege : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega / Alojzija Fink, Patricija Valentina Kobilšek ; [ilustracije Marta Bartolj, Ajda Erznožnik, Anamarija Fink ; fotografije Alojzija Fink ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2013. [COBISS.SI-ID 267848960]

FINK, Alojzija. Diagnostično-terapevtski pristopi ter fizika v medicini : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinska sklopa Diagnostično-terapevtski postopki in posegi in Fizika v zdravstveni negi / Alojzija Fink, Patricija Valentina Kobilšek, Miran Mesarec ; [ilustracije Marta Bartolj, Nina Berčič Demšar, Shutterstock ; avtorji in viri fotografij Borut Demšar ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2013. [COBISS.SI-ID 266194944]


Pediatrija

PEDIATRIJA / Ciril Kržišnik - strokovni urednik s sodelavci Marija Anderluh ... [et al.] ; [ilustracije Erika Omerzel Vujić ; fotografije Katedra za pediatrijo, Katedra za infekcijske bolezni in epidemiologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani]. - 1. izd., 1. natis. - Ljubljana : DZS, 2014. [COBISS.SI-ID 271800064]


Anesteziologija

ZBORNICA zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji. Simpozij z mednarodno udeležbo (2 ; 2014 ; Rogaška Slatina). Z znanjem in sodelovanjem rešujemo življenja : [zbornik predavanj z recenzijo], 2. simpozij z mednarodno udeležbo, Rogaška Slatina, 4. do 6. april 2014 ; [uredniki Cvetka Gregorc ... et al.]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v anesteziologiji, intenzivni terapiji in transfuziologiji, 2014. [COBISS.SI-ID 273012480]


Sterilizacija, dezinfekcija

VARNOST ni naključje : zbornik predavanj, Zreče, 20. in 21. marec 2014 / [zbrali in uredili Andreja Žagar, Irena Istenič]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v sterilizaciji, 2014. [COBISS.SI-ID 272774656]


Endoskopija

ZBORNICA zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji. Strokovni seminar (23 ; 2014 ; Šempeter). Skrb za varnost in dobro počutje pacientov v endoskopiji : zbornik predavanj XXIII. strokovnega seminarja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji / [urednica Tatjana Gjergek]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji, 2014. fCOBISS.SI-ID 273763072]


Patologija urogenitalnega trakta

PERITONEALNA dializa : priročnik za klinično prakso / [uredniki Aase Riemann, María Cruz Casal]. - Lucerne : Evropsko združenje medicinskih sester za dializo in transplantacijo = European Dialysis and Transplant Nurses Association/European Renal Care Association, [2014] (Madrid : Tomás Hermanos). [COBISS.SI-ID 1536386756]


Javno zdravje

NATIONAL eHealth strategy toolkit. - Geneva : World Health Organization, cop. 2012. [COBISS.SI-ID 2848229]

CLINICAL guidelines for chronic conditions in the European Union / edited by Helena Legido-Quigley ... [et al.]. - Copenhagen : World Health Organization, European Observatory on Health Systems and Policies, 2013. [COBISS.SI-ID 30743769]

WORLD health statistics 2014. - Geneve : World Health Organization, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 3138277]

Javna in poklicna organizacija zdravja

STARC, Andrej. Zdravstvena organizacija in organizacijski potencial posameznika in delovnih timov : univerzitetni učbenik / Andrej Starc. - Ljubljana : Zdravstvena fakulteta, 2014. [COBISS.SI-ID 273353984]


Farmakologija

WHO Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations : forty-eighth report. - Geneva : World Health Organization, cop. 2014. [COBISS.SI-ID 3140837]


Geriatrija

FINK, Alojzija. Zdravstvena nega starostnika : učbenik za izbirni modul Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti v programu Zdravstvena nega / Alojzija Fink, Jožica Jelen Jurič, Jasna Kolar ; [ilustracije Marta Bartolj ; fotografije Alojzija Fink ... et al.]. - 1. natis. - Ljubljana : Grafenauer, 2012. [COBISS.SI-ID 261538048]


Psihiatrija

SEMINAR Podpora pacientu pri obvladovanju duševne motnje (2014 ; Ljubljana). Podpora pacientu pri obvladovanju duševne motnje = Providing support to patient in managing mental disorder : zbornik prispevkov z recenzijo = proceedings of lectures with peer review : seminar, Ljubljana, 8. april 2014 / organizator Psihiatrična klinika Ljubljana in Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji ; [urednika Branko Bregar, Darko Loncnar ; recenzenta Branko Bregar, Vesna Čuk]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije : Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, 2014. [COBISS.SI-ID 78805249]