16/02/2010

Mednarodni obisk iz Norveške na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice

Spoštovani,

v času od 16. 02. do 19. 02. 2010 bosta Visoko šolo za zdravstveno nego Jesenice obiskali gospa Suzanne Bancel, strokovna sodelavka za mednarodne izmenjave in gospa Kari Ottvik Jensen, ki je odgovorna za mednarodne izmenjave na Fakulteti za zdravstveno nego Oslo na Norveškem.

Na Oslo University College – Fakulteti za zdravstveno nego sta trimesečno klinično prakso od oktobra 2009 do januarja 2010 opravljali dve redni študentki 3. letnika VŠZNJ, Urška Stojanović in Anita Obad, v mesecu marcu 2010 se izmenjavi pridružujejo visokošolski učitelji VŠZNJ. Namen obiska  norveške fakultete je ogled in predstavitev učnih baz VŠZNJ, kjer bodo lahko študenti iz Norveške opravljali klinično usposabljanje na izmenjavi, ki je načrtovana za študijsko leto 2010/2011. Ob obisku tujih predstavnikov bodo prisotni študenti 2. letnika rednega študija, ki želijo na mednarodno izmenjavo na Norveško.

VŠZNJ vzpostavlja pogoje za mednarodno sodelovanje s fakultetami, s katerimi že ima bilateralne pogodbe o sodelovanju ter v letu 2010 razširja mrežo mednarodnih sporazumov. 

doc. dr. Brigita Skela Savič
dekanja