28/02/2010

Obisk Univerze Swansea

V času od 24. 2. do 25. 2. 2010 je dekanja VŠZNJ, doc. dr. Brigita Skela Savič obiskala Univerzo Swansea, School of Human and Health Sciences. Obisk je bil namenjen pripravi izhodišč za sklenitev bilateralnega sporazuma na področju pedagoškega dela, raziskovanja in razvoja študijskih programov.

V magistrski študij zdravstvene nege sta že vključeni dve zaposleni iz Univerze Swansea, izr. prof. dr Joy Merrell in izr. prof. dr. Fiona Murphy. Rezultati pogovor so bili uspešni, v mesecu aprilu predstavnica School of Human and Health Sciences prihaja v Slovenijo s ciljem ogleda učnih baz VŠZNJ za izmenjavo študentom med obema šolama na prvi in drugi bolonjski stopnji študija v 2010/2011.

Fotogalerija