02/04/2010

Gostujoči visokošolski učitelji na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice

VŠZNJ je bila uspešna na javnem razpisu »Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010 v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 razvojna prioriteta 3.  »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« prednostna usmeritev 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.

 


http://www.svlr.gov.si/


Projekt št. OP RCV_VS-19
Naziv projekta: "Sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v letu 2010"
 
V okviru razpisa bodo na VŠZNJ gostovale naslednje visokošolske učiteljice:

Dr. Alice Kiger, Univerza Aberdeen
- predmet Aplikacija sodobnih teorij etike v praksi zdravstvene nege (od 15. 03. do 19. 03. 2010);
- predmet Edukacijski in mentorski procesi procesi v klinični praksi zdravstvene nege (od 07. 06. do 11. 06. 2010).

Dr. Fiona Murphy, Swansea Univerza
- predmet Teorija in praksa zdravstvene nege (od 12. 04. do 16. 04. 2010).

Dr. Angela Kydd, Univerza West of Scotland
- predmet Gerontološka zdravstvena nega z gerontologijo (termin bo določen in usklajen za junij 2010).
 

Upravičenec:
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE
Spodnji Plavž 3
4270 Jesenice

Javni viri financiranja:
16.000,00 EUR

Trajanje projekta:
od 01. 01. 2010 do 30. 06. 2010

Kontaktna oseba:
doc. dr. Brigita Skela Savič
telefon: 04/5869 360
e-pošta: dekanat@vszn-je.si 
 
 

doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A