17/10/2014

5. simpozij Katedre za temeljne vede

 

KRONIčNE BOLEZNI SODOBNE DRUŽBE:
od zgodnjega odkrivanja do paliativne oskrbe
Simpozij je potekal 14. oktobra 2014 v prostorih Fakultete za zdravstvo Jesenice.
 
Tema letošnjega simpozija Katedre za temeljne vede Fakultete za zdravstvo Jesenice je bila posvečena kroničnim boleznim, kar je zelo pomembna tema in zajema široko področje. Tekom priprav smo želeli v simpozij združiti vsa področja, žal smo kmalu ugotovili, da tema presega enodnevno srečanje. Vsekakor smo se s predstavljenimi temami potrudili, da smo zajeli vsaj nekaj  najpomembnejših  področij preventive, zgodnje diagnostike, obravnave, zdravljenja, vodenja bolnika in paliative kroničnih bolezni. 
 
Kronične bolezni se vse pogosteje pojavljajo zaradi podaljševanja pričakovane življenjske dobe. V razvitih državah, kamor je uvrščena tudi Slovenija, so kronične nenalezljive bolezni vodilni zdravstveni problem, in predstavljajo veliko breme zdravju prebivalstva ter finančno breme sistemu zdravstvenega varstva. Kronične nenalezljive bolezni predvsem srčno-žilne bolezni, rak, sladkorna bolezen in kronične bolezni dihal predstavljajo velike javno-zdravstvene probleme kot tudi izzive za zdravje in razvoj družbe. Na kronične nenalezljive bolezni lahko uspešno delujemo z javno-zdravstvenimi ukrepi.  
 
Simpozij smo razdelili na pet sklopov. Uvodna vabljena predavanja smo začeli s  predstavitvijo kaj v realnosti pomenijo kronične bolezni za interni oddelek Splošne bolnišnice Jesenice, kjer je viden trend naraščanja bolnikov s kroničnimi boleznimi s tem, da število zaposlenih ostaja enako. Predaval je direktor gospod Janez Poklukar. Nadaljevali smo s predavanjem o bremenu kroničnih bolezni, predavanjem o pomenu promocije zdravja in predavanjem o pomenu referenčnih ambulant. To zadnje predavanje prvega sklopa je predstavila evropska zdravnica leta 2014 doc. dr. Tonka Poplas Susič, ki je izredno lepo utemeljila novo vlogo diplomirane medicinske sestre v referenčni ambulanti. 
 
Sledil je drugi sklop preventive, kjer je dr. Tomaž Čakš predstavil odvajanje od kajenja, doc. dr. Joca Zurc pomen gibanja, izr. prof. dr. Cirila Hlastan Ribič o pomenu zdrave prehrane, Erika Povšnar odvajanje od pitja alkohola in Alenka Hafner o javno zdravstvenih izzivih za področje duševnega  zdravja. 
 
V tretjem sklopu zgodnje diagnostike in presejalnih programov je doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik predstavila laboratorijske preiskave za spremljanje hiperlipidemije in sladkorne bolezni, Dominika Novak Mlakar presejanje raka na debelem črevesju in danki, Katja Jarm državna presejalna programa za raka materničnega vratu in dojke ter doc. dr. Maja Sočan presejanje na nalezljive bolezni in preprečevanje raka.
 
Zaradi majhne udeležbe prijavljenih udeležencev smo nekaj dni pred začetkom simpozija odpovedali vzporedni sklop predavanj popoldanskega dela o zdravljenju. Tako smo v popoldanskem delu simpozija izvedli le zdravstveno vzgojo bolnika in kontinuirano vodenje bolnika s kronično boleznijo. Izvrstna predavanja  so izvedle diplomirane medicinske sestre iz Klinike Golnik Marjana Bratkovič, dr. Saša Kadivec, Lojzka Prestor, Tanja Žontar in Sonja Mušič, kjer smo slišali marsikaj o zdravstveno vzgojnih vsebinah pri bolnikih s KOPB, pomenu koordinacije odpusta bolnika iz bolnišnice, pripravi na odpust bolnika, ki je na neinvazivni mehanični ventilaciji, zdravstvena vzgoji bolnika s srčnim popuščanjem in funkcionalni insulinski terapiji. 
 
V preteklosti se je zdravstveni sistem bolj ali manj uspešno prilagajal novim spremembam. Kot na primer ustanovitev  javnega zdravstva na začetku 20 stoletja, ki je obvladovalo širjenje nalezljivih bolezni, kasneje razvoj služb, ki so uspešno obvladovale urgentna stanja kot so infarkti. Danes je zdravstveni sistem ponovno na poti sprememb, saj je pred njim izziv učinkovitega preprečevanja in zdravljenja kroničnih bolezni. 
 
Organizatorji simpozija se najlepše zahvaljujemo za podarjena finančna sredstva farmacevtskemu podjetju  Medias International d.o.o. SI  
 
 
 
 doc. dr. Irena Grmek Košnik, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, doc. dr. Simona Hvalič Touzery, Nina Rustja