16/06/2014

7. mednarodna znanstvena konferenca

V četrtek, 12. junija in petek, 13. junija je na Bledu potekala 7. mednarodna znanstvena konferenca FZJ pod naslovom "Znanje, vrednote, prepričanja in dokazi za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave: mesto in vloga zdravstvene nege". Konferenca je bila namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih ekonomskih pogojih. Na konferenci je bilo v plenarnem delu predstavljenih 10 prispevkov slovenskih strokovnjakov ter 9 mednarodnih prispevkov. Poleg tega je svoje razvojno in raziskovalno delo predstavilo 31 strokovnjakov iz kliničnih okolij in magistrski študenti. Oba dneva je znanstvena konferenca v prvem delu potekala v obliki plenarnih predavanj, v drugem delu pa v treh ločenih sekcijah. Uradna jezika prvega dne sta bila angleški in slovenski jezik. Uradni jezik drugega dne je bil slovenski. Ob konferenci smo na zgoščenki izdali zbornik predavanj. 

Konferenca je bila namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih ekonomskih pogojih. Na konferenco so bili vabljeni tudi magistrski in doktorski študenti in njihovi mentorji.
  
Tematska področja: 
• Znanje v zdravstveni negi glede na nivoje izobraževanja 
• Samozavedanje in profesionalna identiteta
• Multiprofesionalizem v zdravstvu
• Izboljšave in spremembe v zdravstveni obravnavi
• Raziskovanje in na dokazih temelječe delo
• Povezovanje in dialog med sektorji družbene skrbi v državi (zdravstvo, sociala, trg dela)
• Nove dimenzije zdravstvene obravnave
• Vloga in pomen zdravstvene nege v sodobni družbi
• Klinično raziskovanje – primeri izboljševanja prakse
• Družba, zdravje in politika
 
 
 
 
Tuji udeleženci dogodkov v mednarodnem tednu:
 
dr. Andra Hanlon, Nova Southeastern University, College of Nursing, ZDA
dr. Joanne Brooke, University of Greenwich, Velika Britanija,
dr. Sonja Kalauz, University of Applied Health Studies, Department of Nursing, Zagreb, Biljana Kurtović, Cecilija Grgas-Bile, KBC „Sestre Milosrdnice“, Hrvaška
mag. Sharon Hamid, mag. Paul Lyttle, University of the West of Scotland, Velika Britanija
Sanja Ledinski, University of Applied Health Studies, Department of Nursing, Zagreb, Hrvaška
Ţivana Vuković-Kostić, Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske, Bosna in Hercegovina
dr. Manuel Lillo Crespo, Miriam Sanchez San Segundo, Maria Jose Cabañero Martinez, Nursing Department, Faculty of Health Sciences, University of Alicante, Španija;
dr. Alan Taylor, Katarina Ritters, Coventry University, Faculty of Health and Life Sciences, Velika Britanija
dr. Julita Sansoni, Dr Elisabetta Corvo, Anna Rita Marucci, Dr Walter de Caro, Sapienza University Rome, Department of Public Health and Infectious Disease, Nursing Research Unit, Italija
dr. Kevin Rooney, Dr Rhoda MacRae, Barbara O'Donnell, University of the West of Scotland, Velika Britanija
dr. Jacek Lis, Dr Magdalena Głowacka, University of Economics and Innovation, Lublin, Poljska,
dr. Traian Mihaescu, Dr Radu Crisan, Dr Laura Smochina, University of Medicine and Pharmacy “Gr. T. Popa”, Romunija
dr. Andy Carson-Stevens, evalvator ISTEW projekta