15/12/2014

Sodelovanje magistrskih študentov pri mednarodni akreditaciji

Spoštovani študenti,

Na FZJ bo v obdobju 5. - 6. 2. 2015 potekala mednarodna akreditacija programa prve in druge stopnje Zdravstvena nega. Akreditacija je za FZJ izjemnega pomena, pomembno vlogo pri presoji izpolnjevanja zahtev imajo študenti. Pogovor s študenti druge stopnje je načrtovan 6. 2. 2015 od 9.30 do 10.15 na FZJ. Pogovor bo potekal v angleškem jeziku, zagotovljena bo pomoč pri prevodu s strani prevajalke, v kolikor bo to potrebno. Vljudno vas prosimo, da se pogovora udeležite in prispevate k uspešnosti mednarodne akreditacije FZJ. Vaše sodelovanje je potrebno prijaviti na mail predstojnice Centra za kakovost in evalvacije, ga. Sedina Kalender Smajlović, skalendersmajlovic@fzj.si, najkasneje do 16. 1. 2015.

Hvala za vaše sodelovanje.

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja