28/11/2014

Učna platforma Soulbus-e-Coach pripravljena za pilotiranje

19. in 20. novembra 2014 je v Zagrebu potekalo tretje srečanje partnerjev mednarodnega projekta Soulbus. Srečanje je organizirala University of Zagreb in gostila Faculty for Education and Rehabilitation.

Glavni poudarek srečanja je bil prvi vpogled v Soulbus-e-Coach Platformo – Del A. Podlaga za pripravo učne platforme je bilo skupno poročilo o nacionalnih študijah primera s področja  multikulturalizma, ki ga je na podlagi nacionalnih raziskav pripravila Fakulteta za zdravstvo Jesenice (Poglejte Slovensko nacionalno poročilo).  Partnerji iz Saxion University na Nizozemskem, ki so oblikovali učni program, so predstavili vsebine in idejo za oblikovanim programom. 
 
Multikulturni učni program 
Cilj učnega programa je opolnomočiti visokošolske učitelje in klinične mentorje z multikulturnimi kompetencami. Vsebine, ki so vključene v model so:
Kulturno zavedanje
Kulturna empatija
Odprtost
Fleksibilnost
Socialna iniciativa
Samoučinkovitost
Čustvena stabilnost

Soulbus-e-Coach
 
Nov učni program izgleda čudovito! V naslednjih mesecih bo šel skozi dvojno pilotiranje.  V Sloveniji ga bodo pilotirali visokošolski učitelji in mentorji Fakultete za zdravstvo Jesenice ter klinični mentorji Univerzitetne Klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik. 

Pridružite se nam na SOULBUS Blogu,  SOULBUS spletni strani  in SOULBUS Facebook strani.
 

 
"This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein."