01/01/2015

8. mednarodna znanstvena konferenca

 
 
 
Pod častnim pokroviteljstvom
 
 
 
Fakulteta za zdravstvo Jesenice je v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto Univerze v Ljubljani, Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru, Fakulteto za vede o zdravju Univerze na Primorskem in pod častnim pokroviteljstvom Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije organizirala

8. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom:
 
»Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje«
 
 

Konferenca je potekala 11. in 12. junija 2015 na Bledu.
Na 8. mednarodni znanstveni konferenci, ki je potekala pod naslovom: »Zdravstvene stroke in njihov odziv na zdravstvene potrebe družbe: na dokazih podprto in usklajeno delovanje« je bilo predstavljenih
 52 prispevkov s strani domačih in tujih avtorjev. Na konferenci so s prispevki aktivno sodelovali tuji strokovnjaki iz Škotske, Estonije, Srbije, Norveške in Nemčije. Domači prispevki so bili predstavljeni tako s strani kliničnih okolij kot iz visokošolskih institucij in s strani magistrskih študentov.
Mednarodna znanstvena konferenca je bila namenjena predstavitvi aktualnega mednarodnega in nacionalnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih ekonomskih pogojih. Oba dneva sta v prvem delu potekala v obliki plenarnih predavanj, v drugem delu pa v treh ločenih sekcijah. Uradna jezika prvega dne sta bila angleški in slovenski jezik. Uradni jezik drugega dne je bil slovenski. 

TEMATSKA PODROČJA:
znanje in na dokazih podprta zdravstvena nega 

pacient kot del na dokazih temelječega dela 

znanje za izobraževanje v zdravstvenih vedah  

izboljševanje prakse s kliničnim raziskovanjem  

promocija zdravja 

izboljševanje prakse s kliničnim raziskovanjem izboljšave in spremembe v zdravstveni obravnavi 

raziskovanje magistrskih študentov zdravstvene nege  

znanje in veščine za kakovostno profesionalno delo  

klinično raziskovanje 

raziskovanje magistrskih študentov zdravstvene nege  

raziskovanje in na dokazih temelječe delo 

uvajanje izboljšav  

raziskovanje magistrskih študentov zdravstvene nege 

Dodatne informacije v zvezi s konferenco dobite na številki 04 586 93 60 ali e-pošti: center@fzj.si, dekanat@fzj.si. 

PROGRAM 

FOTO GALERIJA
 

IZJAVA ZA JAVNOST