08/01/2015

Kakovost spanja medicinskih sester in pojavnost varnostnih zapletov v zdravstveni negi

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Kakovost spanja medicinskih sester in pojavnost varnostnih zapletov v zdravstveni negi, kandidatke Nataše Strojan bo potekal v sredo, 28. 1. 2015 ob 15:00 uri, v kabinetu Prve pomoči na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič - predsednica
doc. dr. Joca Zurc - mentorica
viš. pred. dr. Saša Kadivec - somentorica
izr. prof. dr. Andrej Robida - član

Referat za študijske in študentske zadeve