12/01/2015

Vabilo k vpisu v študijskem letu 2015/2016

Spoštovani bodoči študenti, spoštovane bodoče študentke!

Si želite takoj po končani diplomi dobiti zaposlitev? Ponujamo vam nekaj razlogov, zaradi katerih se boste z veseljem vpisali na Fakulteto za zdravstvo Jesenice (FZJ):
• s FZJ izhajajo kompetentni, usposobljeni, v kliničnih okoljih prepoznani in zaposljivi diplomanti;
• na FZJ pedagoško-izobraževalni proces povezujemo z raziskovalno-razvojnim procesom;
• na FZJ so izvajalci pedagoškega programa ustrezno habilitirani visokošolski učitelji tudi priznani strokovnjaki v kliničnih okoljih;
• na FZJ vam ponujamo klinično usposabljanje na vseh treh nivojih zdravstva in v dvajsetih učnih bazah;
• FZJ je pridobila s strani NAKVIS-a ponovno akreditacijo zavoda in študijskega programa za najdaljše možno obdobje 7 let;
• na FZJ smo prepoznani po inovativnosti in vodilnem prispevku pri razvoju zdravstvene nege kot znanstvene discipline;
• na FZJ vam ponujamo raznolike možnosti mednarodnih izmenjav študentov.

Prvi prijavni rok bo potekal od 5. 2. 2015 do 5. 3. 2015 preko E-prijave na spletnem portalu eVŠ:
http://portal.evs.gov.si/prijava

Več o študijskem programu preberite tukaj, več o našem razvoju preberite tukaj.

V informativni brošuri boste našli še več podrobnosti o našem programu, zato si jo preberite tukaj.

Zagotovite si vpis na FZJ v prvem prijavnem roku!
Vljudno vabljeni k vpisu!


izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
dekanja FZJ