23/01/2015

Obvestilo Senata FZJ, 21. 1. 2015

Spoštovani,

obveščamo vas, da je v ŠIS-u, pod rubriko Gradiva/Druga za študente/Pravilniki, objavljen Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega na Fakulteti za zdravstvo Jesenice, z dopolnitvami, ki so bile sprejete na 4. redni seji Senata v študijskem letu 2014/2015, dne 21. 1. 2015.

Referat za študijske in študentske zadeve