09/02/2015

Strokovnjaki AHPGS na FZJ z namenom izvedbe mednarodne evalvacije in mednarodne akreditacije

Predstavniki nemške agencije Akkreditierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales (AHPGS) so 5. in 6. februarja 2015 izvedli oceno delovanja FZJ z namenom mednarodne evalvacije in mednarodne akreditacije programa prve stopnje Zdravstvena nega (VS) in programa druge stopnje Zdravstvena nega (mag./2l.). AHPGS spodbuja kakovost in preglednost univerzitetnih študijskih programov s postopki akreditacije v Nemčiji in na mednarodni ravni, kot tudi sistem akreditacije. AHPGS je član Evropskega združenja za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA), mednarodne mreže agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (INQAAHE) in mreže srednjeevropskih in vzhodnoevropskih agencij za zagotavljanje kakovosti v visokem izobraževanje (CEENQA). Poleg tega je AHPGS s strani švicarskega Zveznega ministrstva za gospodarske zadeve pooblaščena agencija za ocenjevanje vlog za akreditacijo univerz v Švici.

Presojo na FZJ je izvedla ekspertna komisija v štiričlanski sestavi:

  • Prof. Dr. Birgit Vosseler, Dean for Students, University of Applied Science Ravensburg-Weingarten
  • Prof. Dr. Renate Stemmer, Dean, Catholic University of Applied Science Mainz
  • Gyrit Fröhlich, Student of Master Program at the Frankfurt University of Applied Science in
  • Hendrik Epe, AHPGS Akkreditierung gGmbH.

Ekspertna komisija je bila sestavljena iz strokovnjakov iz zdravstvene nege, kar je bila velika priložnost za izmenjavo izkušenj, dobrih praks in soočenje s problemi na področju zdravstvene nege na EU ravni. Presojana so bila vsa področja akreditacije za oba študijska programa, kot so modularizacija študijskega programa, cilji programa, učni izidi, oblikovanje učnih načrtov, področje visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev, zagotavljanje virov, postopek študija in ocene s strani študentov in celovito vodenje kakovosti.

Odzivi in prvi povzetki ugotovitev so pozitivni za FZJ. Prepoznane so bile priložnosti za izboljšave tako na ravni FZJ in na ravni sistemskih zakonskih podlag v RS. Neskladnosti niso bile ugotovljene. Rezultati mednarodne akreditacije bodo znani v mesecu maju.
Mednarodna akreditacija je za FZJ velik izziv in priložnost za preverjanje naše kakovosti in mednarodne primerljivosti ter so priložnost za prepoznavanje naše razvojne usmerjenosti tako v RS kot na mednarodni ravni.

Strokovna vodja mednarodne evalvacije in mednarodne akreditacije je bila ga. Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred., Predstojnica Centra za kakovost in evalvacije na FZJ.
 

 

       

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: 3. Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3.: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.