08/03/2011

4. posvet z mednarodno udeležbo Moja kariera - Quo Vadis: Specializacije v zdravstveni negi - partnerstvo med zdravstveno nego in medicino


 


 

 


4. posvet z mednarodno udeležbo

Moja kariera – Quo Vadis:

Specializacije v zdravstveni negi –
Partnerstvo med zdravstveno nego in medicino


Posvet z okroglo mizo je potekal v torek, 08. 03. 2011 v Ljubljani,
v City Hotelu, Ljubljana, z začetkom ob 9. uri.

 4. posvet z mednarodno udeležbo »Specializacije v zdravstveni negi – partnerstvo med zdravstveno nego in medicino« je organizirala Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice in ga pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Zbornico zdravstvene in babiške nege – Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.

Letošnji posvet se je dotaknil pomembne teme, ki postaja realnost – specializacije v zdravstveni negi. Našemu vabilu k aktivni udeležbi se je odzvalo 23 domačih in dve tuji strokovnjakinji. V sklopu posveta je bilo izvedenih 17 predavanj in okrogla miza z devetimi udeleženci. Ob tej priložnosti smo izdali Zbornik predavanj vseh aktivnih udeležencev.

Povprašavanje po udeležbi na posvetu je bilo veliko, tako da smo morali kljub zanimanju prijave omejiti. Posveta se je udeležilo 130 aktivnih in pasivnih udeležencev.

Program posveta


Izjava za medije

Objava programa v reviji Utrip


O specializacijah v zdravstveni negi v medijih in odzivi na posvet:
ZIB Bilten, str. 4 (09. 03. 2011)

Medicina danes (09. 03. 2011)


Zaključki 4. posveta Moja kariera - Quo Vadis: Specializacije v zdravstveni negi – partnerstvo med zdravstveno nego in medicino
 
 


doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J A