04/06/2015

Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Promocija zdravja na delu in gibalna aktivnost medicinskih sester v osnovnem zdravstvu, kandidatke Darje Anderle bo potekal v četrtek, 18. 6. 2015 ob 14:00 uri, v kabinetu Prva pomoč na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

doc. dr. Jerneja Farkaš-Lainščak - predsednica

prof. dr. Janko Kersnik - mentor

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič - somentorica

doc. dr. Joca Zurc - članica

Referat za študijske in študentske zadeve