23/04/2015

Obisk pedagoških medicinskih sester Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana

V ponedeljek, 20. 4. 2015 smo na FZJ izvedli obisk pedagoških medicinskih sester Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. V okviru obiska je bila izvedena predstavitev pedagoško izobraževalne dejavnosti, razvojno raziskovalne dejavnosti z mednarodnim sodelovanjem in sistem vodenja kakovosti. Pedagoške medicinske sestre so si ogledale kabinete, kjer potekajo kabinetne vaje.
Obisk pedagoških medicinskih sester je potrdil zelo dobro medsebojno sodelovanje, skozi razpravo pa so se pokazale nove priložnosti za nadaljnjo povezovanje in sodelovanje.