07/05/2015

5. maj - mednarodni dan higiene rok v Splošni bolnišnici Jesenice

Študentki izrednega študija Fakultete za zdravstvo Jesenice sva v sodelovanju z ga. Jano Lavtižar, dipl. m. s., vodjo Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb in ga. Sedino Kalender Smajlović, mag. zdr. neg. pred. sodelovali v izvedbi promocijske aktivnosti v okviru mednarodnega dneva higiene rok. V Splošni bolnišnici Jesenice sva poskrbeli za osveščanje obiskovalcev in zdravstvenih delavcev o pomembnosti umivanja in razkuževanja rok. Prikazali sva pravilno tehniko razkuževanja rok in preverili učinkovitost razkuževanja z Didaktaboxom. Rezultati so bili zanimivi, saj so bili predvsem obiskovalci presenečeni nad tem, kako pomembni so pravilni gibi in vtiranje razkužila.

Simona Markelj in Špela Štular. študentki 1. letnika izredni študij