22/05/2015

Dopolnitev pravnih aktov na področju izobraževalne dejavnosti

Spoštovani,


obveščamo vas da so bile na 4. korespondenčni seji Senata v 2014/2015, ki je potekala od 20. 5. 2015 do 21. 5. 2015, sprejete in potrjene spremembe in dopolnitve naslednjih pravnih aktov FZJ:
  • Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega dela,
  • Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela.

Pravilnika sta objavljena v ŠIS-u, pod rubriko Gradiva/Druga za študente/Pravilniki.
 
Spremembe in dopolnitve veljajo od naslednjega dneva po sprejetju na Senatu FZJ. 
 
Dopolnitve pravilnika se nanašajo predvsem na področje mentorstva (poglavja III, IV/4.1, 4.3) in izvedbe zagovora diplomskega dela (poglavje V/5.5).
 
Referat za študijske in študentske zadeve