07/06/2015

Vpis v študijski program prve stopnje Zdravstvena nega

Spoštovani bodoči študenti, spoštovane bodoče študentke!

Si želite takoj po končani diplomi dobiti zaposlitev? Ponujamo vam nekaj razlogov, zaradi katerih se boste z veseljem vpisali na Fakulteto za zdravstvo Jesenice (FZJ) in študirali zdravstveno nego:
• s FZJ izhajajo kompetentni, usposobljeni, v kliničnih okoljih prepoznani in zaposljivi diplomanti;
• na FZJ pedagoško-izobraževalni proces povezujemo z raziskovalno-razvojnim procesom;
• na FZJ so izvajalci pedagoškega programa ustrezno habilitirani visokošolski učitelji tudi priznani strokovnjaki v kliničnih okoljih;
• na FZJ vam ponujamo klinično usposabljanje na vseh treh nivojih zdravstva in v dvajsetih učnih bazah;
• FZJ je pridobila s strani NAKVIS-a ponovno akreditacijo zavoda in študijskega programa za najdaljše možno obdobje 7 let;
• Študijski program Zdravstvena nega (VS) je tudi mednarodno akreditiran pri Nemški agenciji AHPGS;
• na FZJ smo prepoznani po inovativnosti in vodilnem prispevku pri razvoju zdravstvene nege kot znanstvene discipline;
• na FZJ vam ponujamo raznolike možnosti mednarodnih izmenjav študentov.

Obveščamo vas, da ima FAKULTETA ZA ZDRAVSTVO JESENICE v tretjem prijavnem roku, ki poteka od  1. do 5. oktobra 2015 v eVŠ na spletnem portalu http://portal.evs.gov.si/prijava

• 4 prosta vpisna mesta za REDNI študij
• 43 prostih vpisnih mest za IZREDNI študij

Več o študijskem programu preberite tukaj, več o našem razvoju preberite tukaj.
V informativni brošuri boste našli še več podrobnosti o našem programu, zato si jo preberite tukaj.

Zagotovite si vpis na FZJ v 2015/2016!

Vljudno vabljeni na FZJ!