02/07/2015

Povezava med življenjskim slogom in dejavniki tveganja na delovnem mestu s pojavom bolečine v križu pri medicinskih sestrah na travmatoloških in ortopedskih oddelkih

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Povezava med življenjskim slogom in dejavniki tveganja na delovnem mestu s pojavom bolečine v križu pri medicinskih sestrah na travmatoloških in ortopedskih oddelkih, kandidatke Brede Saje Zupanc bo potekal v sredo, 8. 7. 2015 ob 16:00 uri, v kabinetu Prva pomoč na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič - predsednica

doc. dr. Joca Zurc - mentor

mag. Miran Rems, viš. pred. - somentor

doc. dr. Irena Grmek Košnik - članica


Referat za študijske in študentske zadeve