»Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj..." /> »Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj..." />
04/01/2016

9. mednarodna znanstvena konferenca


Fakulteta za zdravstvo Jesenice je organizirala 9. mednarodno znanstveno konferenco z naslovom
»Medpoklicno in medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne in odzivne zdravstvene obravnave«,

ki je potekala 9. junija 2016, na Bledu.

Konferenca je bila namenjena predstavitvi aktualnega raziskovalnega in razvojnega dela iz kliničnih okolij, visokošolskih in drugih zavodov ter predstavitvi razvojnih strategij na področju sodobne zdravstvene obravnave v zaostrenih ekonomskih pogojih.
Na konferenci je bilo predstavljenih 48 prispevkov s strani domačih in tujih avtorjev. Na konferenci so s prispevki aktivno sodelovali tuji strokovnjaki iz Škotske, Velike Britanije in Nemčije. Domači prispevki so bili predstavljeni tako s strani kliničnih okolij kot iz strani visokošolskih institucij in s strani magistrskih študentov. 

Tematska področja: 

•         Medpoklicno povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
•         Medsektorsko povezovanje za razvoj kakovostne zdravstvene obravnave
•         Odziv zdravstvenih strok na aktualne zdravstvene potrebe družbe
•         Vloga in pomen zdravstvenih strok v sodobni družbi
•         Znanje za izobraževanje v zdravstvenih vedah glede na nivoje izobraževanja
•         Izboljšave in spremembe v zdravstveni obravnavi
•         Raziskovanje in na dokazih temelječe delo
•         Klinično raziskovanje – primeri izboljševanja prakse
•         Družba, zdravje in politika

PROGRAM
 

FOTOGALERIJA


IZJAVA ZA JAVNOST

 

 

Častni pokrovitelj: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije