15/01/2016

Promocija zdravja v množičnih medijih in z zdravjem povezano znanje ter stališča odraslih prebivalcev Republike Slovenije

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Promocija zdravja v množičnih medijih in z zdravjem povezano znanje ter stališča odraslih prebivalcev Republike Slovenije, kandidatke Alenke Mimić bo potekal v torek, 19. 1. 2016 ob 16:00 uri, v prostoru Seminar 4 na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček - predsednica
doc. dr. Joca Zurc - mentorica
izr. prof. dr. Karmen Medica - somentorica
doc. dr. Bojana Lobe - članica

Referat za študijske in študentske zadeve