15/01/2016

Vloga patronažnih medicinskih sester pri pomoči družinskim oskrbovalcem starejših oseb

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Vloga patronažnih medicinskih sester pri pomoči družinskim oskrbovalcem starejših oseb, kandidatke Ane Perušek, bo potekal v torek, 26. 1. 2016 ob 15. uri, v prostoru Prva pomoč na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič - predsednica

doc. dr. Simona Hvalič Touzery - mentorica
doc. dr. Radojka Kobentar - članica

Referat za študijske in študentske zadeve