20/01/2016

Uspešnost edukacijskega programa pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Uspešnost edukacijskega programa pri otrocih in mladostnikih s sladkorno boleznijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani, kandidatke Ane Gianini, bo potekal v torek, 26. 1. 2016 ob 16.30 uri, v prostoru Prva pomoč na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.

Komisija za zagovor magistrskega dela:
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček - predsednica
doc. dr. Joca Zurc - mentorica
doc. dr. Nataša Bratina - somentorica
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič - članica

Referat za študijske in študentske zadeve