01/04/2016

Seznanjenost medicinskih sester z mejno osebnostno motnjo v psihiatričnih bolnišnicah in prehospitalnih enotah

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Seznanjenost medicinskih sester z mejno osebnostno motnjo v psihiatričnih bolnišnicah in prehospitalnih enotah, kandidatke Urške Blazinšek bo potekal v petek, 1. 4. 2016 ob 14. uri, v prostoru Prva pomoč na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. 


Komisija za zagovor magistrskega dela:

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, predsednica
red. prof. dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, mentorica
mag. Branko Bregar, viš. pred., somentor
doc. dr. Emil Benedik, član

Referat za študijske in študentske zadeve