12/05/2016

Absolutna prepoved kajenja

Spoštovani študenti!

V okolici Fakultete za zdravstvo Jesenice (FZJ) opažamo, da je kljub Odredbi prepovedi kajenja na FZJ in njeni okolici vedno več cigaretnih ogorkov.

Absolutna prepoved kajenja velja za vse zaposlene, študente in tudi obiskovalce.

Ker opažamo, da prihaja do kršitve prepovedi, vas opozarjamo, da bomo na FZJ začeli z ukrepi v skladu z veljavno zakonodajo in sicer v skladu z 22. členom Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki navaja, da se z globo 125 €  kaznuje posameznik, če kadi v javnem ali delovnem prostoru, kjer je kajenje prepovedano.

Smo izobraževalni zavod s področja zdravstva, predstavljamo vzgled širše populacije in vsekakor neurejena okolica zavoda ni primerna in daje slab vzgled zunanjem okolju.

Prosimo vas, da upoštevate Odredbo o prepovedi kajenja na FZJ, v nasprotnem primeru bomo začeli z ukrepi v skladu z veljavno zakonodajo.

S spoštovanjem!
 

Sanela Pivač, pred.
Prodekanja za izobraževanje
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja