18/02/2011

VŠZNJ dobila prvi diplomantki na rednem študiju

Na VŠZNJ sta 17. 2. 2011 uspešno zagovarjali diplomsko delo študentki prve stopnje zdravstvena nega, generacija 2007/2008:

Aneta Rebolj: ZNANJE IN STALIŠČA MEDICINSKIH SESTER O PALIATIVNI OSKRBI.

Komisija za zagovor:

  • Marjana Bernot, pred. predsednica,
  • doc. dr. Brigita Skela Savič, mentorica,
  • dr. Anja Simonič, pred., članica.


Katja Terseglav: POKLICNA MOLČEČNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV PACIENTA NA PODROČJU ZDRAVSTVENE NEGE.

Komisija za zagovor:

  • dr. Saša Kadivec, pred., predsednica,
  • doc. dr. Brigita Skela Savič, mentorica,
  • doc. dr. Joca Zurc, članica.


S tem je VŠZNJ v klinično okolje pospremila prvi diplomantki na rednem študiju. Obema želimo uspešno karierno pot.