15/06/2016

10. šola za klinične mentorje

 

Vljudno vas vabimo, da se udeležite 10. šole za klinične mentorje:
 
Razvoj mentorske vloge in promocija zdravja na delovnem mestu
 
 
Šola za klinične mentorje bo potekala v četrtek, 13. oktobra 2016,
v Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah.
 
  8.00 –  8.30   Registracija udeležencev
  8.30 –  8.45   Uvodna pozdrava: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja FZJ
                                                     Alenka Bijol, dipl. m. s., predsednica DMSBZT Gorenjske 
 
 
I. RAZVOJ MENTORSKE VLOGE
Moderatorka: Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec., pred.
 
8.45 – 9.05 10 let šole za klinične mentorje na Fakulteti za zdravstvo Jesenice (izr. prof. dr. Brigita Skela Savič)
9.05 – 9.30 Vloga mentorjev pri kliničnem usposabljanju študentov zdravstvene nege (mag. Jožica Ramšak Pajk, viš. pred.)
9.30 – 9.55 Pomen razvoja kompetenc pri študentih zdravstvene nege (dr. Vesna Čuk, viš. pred.)
9.55 – 10.20 Razumevanje zdravstvene nege na vzorcu osnovnošolske, srednješolske in visokošolske mladine: delni rezultati CRP projekta »Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina« (doc. dr. Katarina Babnik, dr. Katja Pesjak, doc. dr. Simona Hvalič Touzery, doc. dr. Valerij Dermol, dr. Eva Klemenčič, izr. prof. dr. Brigita Skela Savič)
 
10.20 – 10.40 Razprava
10.40 – 11.00 Odmor
 
  
UČENJE IN POUČEVANJE PRAKTIČNIH INTERVENCIJ ŠTUDENTOV ZDRAVSTVENE NEGE NA KLINIČNEM USPOSABLJANJU
Moderatorka: Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred.
 
11.00 – 11.15   Zadovoljstvo študentov in kliničnih mentorjev s kliničnim usposabljanjem – predstavitev rezultatov evalvacije za študijsko leto 2015/16 in predlogi izboljšav (Sedina Kalender Smajlović, mag. zdr. neg., pred., Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred.)
 
UČNE BAZE

11.15. – 12.35  
Klinika Golnik:  Nadgradnja vloge mentorja v 10 letih kliničnega usposabljanja (Maruša Ahačič, mag. zdr. neg.)
Splošna Bolnišnica Jesenice:  Izkušnje kliničnih mentorjev, zaposlenih v Splošni bolnišnici Jesenice, s študenti Fakultete za zdravstvo Jesenice (Hubert Tomaž Terseglav Tomazin, dipl. zn., Polonca Noč, dipl. m. s., Blanka Kmet, dipl., m. s., Marija Mežik Veber, dipl. m. s.)
Univerzitetni klinični center Ljubljana:  Uspešno klinično usposabljanje temelji na dobrem teoretičnem znanju (Nada Vigec, prof. zdr. vzg.)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča:  Klinično usposabljanje študentov zdravstvene nege v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča (Bojana Hočevar Posavec mag. vzg. in men. v zdr., dipl. m. s., Irena Zupančič Knavs dipl. m. s.) 
Zdravstveni dom Kranj:  Mnenja kliničnih mentorjev Osnovnega zdravstva Gorenjske o učenju in poučevanju praktičnih intervencij študentov zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju (Erika Povšnar, univ. dipl. ped., Alenka Terbovc, mag. zdrav. - soc. manag.)
Dom Viharnik Kranjska Gora:  Gerontološka zdravstvena nega- izzivi klinične prakse v domovih za starejše (Karmen Romih, mag. zdr. neg., Maja Pozvek, dipl. m. s.)
 
12.35 – 12.50   Razprava 
12.50 – 13.30   Odmor za kosilo

12.50 – 13.30  NOVINARSKA KONFERENCA – Promocija zdravja na delovnem mestu

II. PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU: PREPREČEVANJE IN OBVLADOVANJE BOLEČINE V KRIŽU PRI ZAPOSLENIH V ZDRAVSTVENI NEGI - Predstavitev rezultatov projekta
Moderatorka: dr. Vesna Čuk, viš. pred.
 
13.30 – 13.50  Bolečina v križu - ključne ugotovitve raziskave med zdravstvenimi delavci v bolnišnicah (izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dr. Katja Pesjak, doc. dr. Simona Hvalič Touzery)
13.50 – 14.10  Razprava 
14.10 – 15.10  Aktivnosti na projektu: delavnice in interaktivna brošura (dr. Vesna Čuk, viš. pred., Sandra Arh, dipl. fiziot., Polona Vidmar Beravs, dipl. fiziot.)
 
 
15.10   PREDSTAVITEV NAJ MENTORJEV FZJ ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/16
Podelitev priznanj 

 
Na dogodek se prijavite preko spletne prijavnice. Kotizacije ni. Dodatne informacije v zvezi s prijavo dobite na številki 04 586 93 68 ali e-pošti: center@fzj.si, smlakar@fzj.si
 
 
 
Veselimo se srečanja z vami. 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja


PROGRAM


10. šola za klinične mentorje je del projekta Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi.
Projekt Promocija zdravja na delovnem mestu: preprečevanje in obvladovanje bolečine v križu pri zaposlenih v zdravstveni negi je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije