24/08/2016

Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Odnos medicinskih sester do zahtevnejših oblik dela v zdravstveni negi v bolnišnični dejavnosti, kandidatke Marta Smodiš, bo potekal v sreda, 24. 8. 2016 ob 15:00 uri, v kabinet Prva pomoč na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

doc. dr. Irena Grmek Košnik    predsednica
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič    mentorica
doc. dr. Irena Trobec    članica


Referat za študijske in študentske zadeve