31/08/2016

Zagotavljanje telesnega in osebnostnega dostojanstva v času hospitalizacije

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Zagotavljanje telesnega in osebnostnega dostojanstva v času hospitalizacije, kandidatke Mateje Bahun, bo potekal v sredo, 31. 8. 2016 ob 15:00 uri, v kabinet Prva pomoč na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

doc. dr. Radojka Kobentar    predsednica
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič    mentorica
doc. dr. Simona Hvalič Touzery    članica

Referat za študijske in študentske zadeve