08/09/2016

Obvestilo v povezavi s pridobitvijo/podaljšanjem veljavnosti gesel in uporabniških imen za oddaljen dostop do baz podatkov

Ob koncu študijskega leta 2015/2016 se bodo vsa trenutno veljavna uporabniška imena in gesla za oddaljen dostop do baz podatkov, zaklenila. Študenti, ki so gesla in uporabniška imena že pridobili v študijskem letu 2015/2016, lahko zaprosijo za podaljšanje veljavnosti le-teh. Ostali študenti, ki želijo pridobiti uporabniško ime in geslo prvič, lahko zaprosijo za pridobitev uporabniških imen in gesel. Pri tem se upošteva 10. člen Poslovnika knjižnice FZJ (https://www.fzab.si/uploads/file/111_02_Poslovnik_knjiznice_FZJ_12042016.pdf).
Kreiranje oz. podaljšanje veljavnosti gesel in uporabniških imen za študijsko leto 2016/2017 je mogoče na podlagi oddane vloge, ki jo najdete v ŠIS-u (Gradiva, Druga za študente, Obrazci, Vloga za pridobitev osebnega uporabniškega imena in gesla za oddaljen dostop do baz podatkov na FZJ). Vloge že zbiramo. Študenti bodo uporabniška imena in gesla pridobili preko el. pošte ali osebno v knjižnici, ob podpisu izjave o prevzemu, v mesecu oktobru 2016.

Dodatno obvestilo glede uporabniških imen in gesel za oddaljen dostop do baze ProQuest:

Do sedaj smo gesla in uporabniška imena za oddaljen dostop kreirali na lokaciji, za vsakega uporabnika posebej. Iz varnostnih razlogov pri Proqust-u je ta možnost sedaj onemogočena, zato so se tudi pojavljale težave z oddaljenem dostopom. Novo uporabniško ime in geslo lahko pridobite po postopku, opisanem zgoraj.

Za dodatna pojasnila lahko pokličete na 04 5869 366.

Za knjižnico
Nina Rustja