20/09/2016

Akreditiran prvi doktorski študij Zdravstvene vede

Fakulteta za zdravstvo Jesenice uspešno akreditirala doktorski študij Zdravstvene vede

Vpis na prvi tovrstni študijski program pri nas v študijskem letu 2017/2018

JESENICE, 20. september 2016 – Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je potrdila akreditacijo doktorskega študija Zdravstvene vede (3. bolonjska stopnja), ki ga je ob svoji 10. obletnici delovanja razvila Fakulteta za zdravstvo Jesenice. Študentje se bodo na prvi tovrstni študij pri nas lahko vpisali v študijskem letu 2017/2018, fakulteta pa pričakuje, da bodo bodoči doktorandi ključni nosilci razvoja zdravstvenih ved v Sloveniji in tudi v mednarodnem okolju.

»Akreditacija doktorskega študija je velik mejnik v našem razvoju, kjer smo vse od začetka delovanja – ravno v septembru namreč obeležujemo 10. obletnico akreditacije prvega študijskega programa – vseskozi uresničevali vizijo vodilne fakultete na področju zdravstvene nege, promocije zdravja, managementa in kakovosti v zdravstvu v Sloveniji,« je povedala izr. prof. Brigita Skela Savič, dekanja FZJ. »S pridobitvijo 3. bolonjske stopnje, s katero zaokrožujemo celotno izobraževalno vertikalo, je našim strokovnjakom uspel nov pionirski dosežek. Zelo smo ga veseli, zato se zahvaljujem vsem, ki z vrhunskim izobraževalnim, raziskovalnim in razvojnim delom gradijo našo uspešno zgodbo.«

Nov doktorski študij Zdravstvene vede sestavljajo tri smeri – zdravstvena nega, promocija zdravja in zdravstveni management –, pri vsaki pa so na Fakulteti za zdravstvo Jesenice vključili priznane raziskovalce z odličnimi mednarodni in domačimi referencami. Ti bodo študente zanesljivo vodili po poti akademskega dozorevanja in cilja, da dosežejo akademski naziv, znanja, kompetence in sposobnosti za razvoj izbrane znanstvene discipline v okviru zdravstvenih ved.

Koordinatorica akreditacije Sanela Pivač, mag. zdr. neg., prodekanja za izobraževanje: »S poglobljenimi znanji bodo doktorandi sposobni za samostojno znanstveno raziskovalno delo ter kritično evalvacijo rezultatov raziskav, s katerimi bodo lahko vnašali spremembe v praksi, delodajalcem bodo v pomoč pri analitičnem in kritičnem reševanju znanstvenih in strokovnih problemov ter oceni potreb po izvedbi raziskav v kliničnem okolju.«
»Doktorski študij bo omogočil, da bodo doktorandi učinkoviteje vplivali na javne politike na področju zdravja in zdravstva kot sistema in se bolje odzivali na potrebe javnosti ter dali doprinos k dvigu kakovosti zdravstvene obravnave. Glede na izkušnje nekaterih drugih držav pa bo treba paziti, da bodo potenciali doktorskih študentov, med katerimi pričakujemo največ medicinskih sester, v kliničnem okolju izkoriščeni, na kar bo pomembno vplival odnos delovnega okolja in širšega okolja nanje,« je potrebo po izobraževanju na najvišji študijski stopnji pojasnila doc. dr. Simona Hvalič Touzery, prodekanja za raziskovanje in razvoj FZJ.

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je doktorski študij razvila z veliko odgovornostjo in s predanostjo akademski odličnosti, kar nenazadnje kaže tudi dokazana kakovost njenih že uveljavljenih študijskih programov 1. bolonjske stopnje (visokošolski strokovni program Zdravstvena nega) in 2. bolonjske stopnje (magistrska programa Zdravstvena nega in Promocija zdravja). Pohvali se lahko že z 48 raziskovalnimi in razvojnimi projekti ter 20 magistrskimi deli, ki pomembno prispevajo k razvoju zdravstvenih ved.
Fakulteta za zdravstvo Jesenice bo kmalu pripravila tudi podrobnejšo predstavitev novega doktorskega programa, pogojev za vpis, pravilnikov, kjer bodo opisani postopki priprave dispozicije in doktorske disertacije, ter seznam mentorjev, ki bodo študentom v oporo pri akademskem zorenju.

O Fakulteti za zdravstvo Jesenice
Fakulteta za zdravstvo Jesenice (FZJ) je mlada, sodobna in ambiciozna fakulteta, ki nudi kakovostno visokošolsko izobrazbo s področja zdravstvene nege in zdravstva. Njeni začetki segajo v leto 2007, z naprednimi pedagoškimi pristopi, razvejanim mednarodnim sodelovanjem ter izjemnim poudarkom na raziskavah in razvoju pa se je v nekaj letih povzpela med vodilne fakultete v Sloveniji. Kot prva fakulteta na področju zdravstvenih programov v Sloveniji je pridobila mednarodno akreditacijo za študij zdravstvene nege na 1. in 2. bolonjski stopnji.
 

Več informacij: dekanat@fzj.si, 04 5869 360