29/09/2016

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Fakulteti za zdravstvo Jesenice

Spoštovani,

obveščamo vas, da je Senat FZJ na 12. redni seji, dne 21. 9. 2016, sprejel spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Fakulteti za zdravstvo Jesenice. Pravilnik je objavljen v ŠIS-u pod Gradiva / Druga / Pravilniki.

Referat za študijske in študentske zadeve