03/10/2016

Spoštovane brucke, bruci, študentke in študenti!

Med nami toplo pozdravljamo letošnje brucke in bruce. Ste 10. generacija študentov prve stopnje Zdravstvena nega (VS), ki nam zaupate, da vam pomagamo pri razvoju znanj, kompetenc in sposobnosti. Izbrali ste odgovoren in družbeno pomemben poklic. Zagotavljamo vam kakovosten študij, ki je odlično prepoznan v slovenskem prostoru in vam omogoča prepoznano zaposljivost.
 
Dobrodošlico izrekamo bruckam in brucem drugostopenjskega študija. Med nami je 8. generacija magistrskega študija Zdravstvena nega in 1. generacija magistrskega študija Promocija zdravja. Diplomanti obeh programov pomembno prispevajo oziroma bodo prispevali k razvoju na dokazih podprtega dela v zdravstveni negi in zdravstvu ter k zavedanju, da je krepitev zdravja ključna dimenzija in odgovornost sodobnega zdravstvenega sistema, ki mora segati v vse družbene sektorje in dejavnosti. Veselimo se vaših uspehov pri raziskovalnem delu, usmerjali vas bomo k doseganju kompetenc, ki vam bodo omogočile delovanje in odgovornost na zahtevnejših oblikah dela v zdravstvenem sistemu in širše.
 
Fakulteta za zdravstvo Jesenice s svojim razvojnim in raziskovalnim delom pomembno prispeva k razvoju zdravstvene nege v Sloveniji. Dokaz tega je uspešna akreditacija doktorskega študija Zdravstvene vede. S pridobitvijo 3. bolonjske stopnje, s katero zaokrožujemo celotno izobraževalno vertikalo, je našim visokošolskim učiteljem in raziskovalcem uspel nov pionirski dosežek. Vsem tistim, ki želite prispevati k akademskemu razvoju zdravstvene nege, promocije zdravja in zdravstvenega managementa, je v študijskem letu 2017/2018 dana možnost, da študirate na fakulteti, ki se primarno ukvarja z raziskavami v zdravstvu, kar vam daje zagotovilo, da bo vaše raziskovalno delo usmerjano in vodeno na visoki in mednarodno primerljivi ravni.
 
Študijsko leto 2016/2017 je leto praznovanja, saj FZJ praznuje 10 let delovanja, ki poteka pod sloganom Čista 10-ka. Želimo vam veliko uspehov in veliko 10-k.

Foto galerija

 

izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Dekanja