10/10/2016

Šola za klinične mentorje začetnike

 
 

ŠOLA ZA KLINIČNE MENTORJE ZAČETNIKE
18. november 2016 od 9.00

 
18. novembra 2016 smo v  Poslovni stavbi Cubis v Šenčurju  izvedli Šolo za klinične mentorje začetnike z naslednjim programom:
 

 9.00 – 9.20 Registracija udeležencev
 9.20 – 9.30 Uvodni pozdrav: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanja FZJ


I. SKLOP: RAZVOJ MENTORSKE VLOGE V KLINIČNEM OKOLJU

  9.30 – 10.00 Mentorska vloga v kliničnem okolju (dr. Vesna Čuk, viš. pred.)
10.00 – 10.15 Ocenjevanje študentov na kliničnem usposabljanju (Sedina Kalender Smajlovič, mag. zdr. neg., pred.)
10.15 – 10.30 Dokumentacija kliničnega usposabljanja (Marta Smodiš, mag. zdr. neg., pred.)
10.30 – 10.45 Individualno delo študenta, refleksija (Sanela Pivač, mag. zdr. neg., spec., pred.)
10.45 – 11.00 Razprava
11.00 – 11.30 Odmor 


II. SKLOP – DELAVNICE 


11.30 – 12.40 Delo v skupinah 
12.40 – 13.00 Poročanje skupin
13.00 – 13.30 Razprava in zaključki

 
Vsem udeležencem se zahvaljujemo za sodelovanje.


 

Sanela Pivač, mag. zdr. neg., pred.                                           izr. prof. dr. Brigita Skela Savič
Prodekanja za izobraževanje                                                                                            Dekanja