11/11/2016

Znanje in uporabnost negovalnih diagnoz v praksi kot vidik profesionalizma v zdravstveni negi

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Znanje in uporabnost negovalnih diagnoz v praksi kot vidik profesionalizma v zdravstveni negi, kandidatke Mojce Strgar, bo potekal v petek, 11. 11. 2016 ob 15:00 uri, v kabinetu Prva pomoč na Fakulteti za zdravstvo Jesenice.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

doc. dr. Irena Trobec    predsednica
izr. prof. dr. Brigita Skela Savič    mentorica
doc. dr. Irena Grmek Košnik    članica


Referat za študijske in študentske zadeve