07/07/2016

Nov podiplomski študijski program Okužbe, povezane z zdravstvom

Fakulteta za zdravstvo Jesenice je v mesecu juliju 2016 akreditirala nov podiplomski študijski program za izpopolnjevanje Okužbe, povezane z zdravstvom in je v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport vpisan pod zaporedno številko 19, odločbe številka 6033-241/2016/13 z dne 5. 7. 2016. Cilj programa je predstavitev, razvijanje in udejanjanje na dokazih temelječe prakse na področju dela okužb, povezanih z zdravstvom. Namenjen je vsem, ki že delujejo na področju okužb, povezanih z zdravstvom, saj jim ponuja nadgradnjo znanj, in tistim, ki se želijo razvijati na tem strokovnem področju. Gre za sodoben in mednarodno primerljiv podiplomski program, ki je usklajen z mednarodnimi in nacionalnimi smernicami.
Besedilo razpisa za vpis in vpisna mesta za študijsko leto 2017/2018 bodo objavljena v mesecu maju 2017.

Vabljeni k vpisu!