04/11/2016

1. letnik PZ - Temelji promocije zdravja in metode dela

Spoštovani!

Nosilka in izvajalka predmeta Temelji promocije zdravja in metode dela študijskega programa druge stopnje Promocija zdravja doc. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš sporoča, da je potrebno do 13. 12. 2016 prebrati:

Beck Ulrich. 2009. Družba tveganja. Na poti v neko drugo moderno. Založba Krtina.
 
Referat za študijske in študentske zadeve